Додаток 5

                                                                           до рішення 29 сесії  Бабинецької сільської ради

                                                                                 7  скликання від 29.06.2018р.

                                                                                 № 244

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  єдиного податку  в Баинецькій сільській раді

 

 Загальні положення

 Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності»розділу ХІV Податкового кодексу України.

                                                Платники податку

  Платниками єдиного податку в   сільській раді є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Бабинецької сільської ради, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і які при цьому у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали такий спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

                   Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

  1) перша група- фізичні особи -підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

   2) друга група - фізичні особи -підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

                                

Податковий (звітний) період

   Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої -четвертої груп є календарний квартал.

      Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

      Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

    Платники єдиного податку першої та другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

     Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

     У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заявущодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

      Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

     Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

      Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

          Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку другої -четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

    Форма  податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

    Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

      Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1) податку на прибуток підприємств;

 2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

 3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

 4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 5) збору за провадженнядеяких видів підприємницької діяльності;

 6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

      Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7  цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

                                                      Ставки   єдиного податку

Встановити  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб підприємців які  здійснюють господарську діяльність в  залежності  від  виду  діяльності передбаченого КВЕД-2010 ,  діяльність  яких  підпадає  під  дію  статті 291 Податкового кодексу України, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

 

 

п/п

 

 

Група

плат

ників

єдино

го подат

ку

 

 

КВЕД

 

             

                  

                             Вид діяльності

 

 

Ставки

єдиного

податку у   у відсотках      

 

 

    1

 

Фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300 000 гривень;

 

у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

   1        

     1

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

   10%

 

   2

     1

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві 

   10%

 

   3

     1

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

   10%

 

   4

     1

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

   10%

 

   5

     1

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу 

   10%

 

   6

     1

14.14

Виробництво спіднього одягу

   10%

 

   7

     1

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

   10%

 

   8

     1

15.20

Виробництво взуття

   10%

 

   9

     1

43.32

 

Установлення столярних виробів    

   10%

 

  10

     1

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

   10%

 

  11

     1

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями татютюновими виробами 

   10%

 

  12

     1

  47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   10%

 

  13

     1

  47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   10%

 

  14

     1

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

   5%

 

  15

     1

  95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

    5%

 

  16

     1

  95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

    5%

 

  17

     1

95.21

 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   5%

 

  18

     1

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   5%

 

  19

     1

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   5%

 

  20

     1

95.29

 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

    5%

 

  21

     1

13.30

 Оздоблення текстильних виробів

    10%

 

  22

     1

81.21

 Загальне прибирання будинків

 

    5%

 

  23

     1

74.20

 Діяльність у сфері фотографії

    5%

 

  24

     1

96.01

 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

 

    5%

 

  25

     1

96.02

 Надання послуг перукарнями та салонами краси

    8%

 

  26

     1

96.03

 Організування поховань і надання суміжних послуг

    5%

 

  

   2

 

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

   у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

 27

    2

  01.11

Допоміжна діяльність у рослинництві

    10%

 

 28

    2

  01.12

Вирощування рису

    10%

 

 29

    2

  01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

    10%

 

 30

    2

  01.15

Вирощування тютюну

    10%

 

 31

    2

  01.16

Вирощування прядивних культур

    10%

 

 32

    2

  01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

    10%

 

 33

    2

  01.21

Вирощування винограду

    10%

 

 34

 

  01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

    10%

 

 35

    2

  01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників

    10%

 

 36

    2

  01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

    10%

 

 37

    2

  01.63

Післяурожайна діяльність

    10%

 

 38

    2

  01.64

Оброблення насіння для відтворення

    10%

 

 39

    2

  01.49

Розведення інших тварин

    10%

 

 40

    2

  01.46

Розведення свиней

    10%

 

 41

    2

  01.47

Розведення свійської птиці

    10%

 

 42

    2

  03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

    10%

 

43

    2

01.50

Змішане сільське господарство

    10%

 

 44

    2

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

    15%

 

 45

    2

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

    15%

 

 46

    2

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

    15%

 

 47

    2

03.12

Прісноводне рибальство

    10%

 

 48

    2

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

    10%

 

 49

    2

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

    15%

 

 50

    2

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу   

    15%

 

 51

    2

14.14

Виробництво спіднього одягу

    15%

 

 52

    2

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

    15%

 

 53

    2

15.20

Виробництво взуття

    15%

 

 54

    2

  16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

    15%

 

 55

    2

  16.22

Виробництво щитового паркету

    10%

 

 56

    2

  16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

    10%

 

 57

    2

   23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

    10%

 

 58

    2

   43.91

Покрівельні роботи

    10%

 

 59

    2

    23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

    10%

 

 60

    2

    23.70

 Різання, оброблення та оздобленнядекоративного та будівельного каменю

    10%

 

 61

    2

 25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

    15%

 

 62

    2

   43.32

 

Установлення столярних виробів (Включає монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  власного виробництва.)

    15%

 

 63

    2

   33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

    12%

 

 64

    2

   33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

    12%

 

 65

    2

   33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування

    12%

 

 66

    2

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

    12%

 

 67

    2

   31.09

 Виробництво інших меблів

    10%

 

 68

    2

   95.24

Ремонтмеблів і домашнього начиння

    10%

 

 69

    2

   32.91

Виробництво мітел і щіток

     5%

 

 70

    2

   22.19

Виробництво інших ґумових виробів

     5%

 

 71

    2

 36.00

Забір, очищення та постачання води 

    15%

 

 72

    2

 41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

    20%

 

 73

    2

 42.21

Будівництво трубопроводів

    20%

 

 74

    2

 43.21

Електромонтажні роботи

    15%

 

 75.

    2

 43.31

Штукатурні роботи

    15%

 

 76

    2

 43.34

Малярні роботи та скління

    15%

 

 77

    2

 45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

    20%

 

 78

    2

 45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

    20%   

 

 79

    2

 45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

    20%

 

 80

    2

 45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

    20%

 

 81

    2

 46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

    20%

 

 

 82

    2

 46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

    20%

 

 83

    2

 46.19

 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

    20%

 

 84

    2

 46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

   20%

 

 85

    2

 46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

   20%

 

 86

    2

 46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

   20%

 

 87

    2

 46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

   20%

 

 88

    2

 46.90

Неспеціалізована оптова торгівля 

   20%

 

 89

    2

 47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

 

    20%

 

90

    2

 47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

    20%

 

 91

    2

 47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

    20%

 

 92

    2

 47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

    20%

 

 93

    2

 47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

   15%

 

 94

    2

 47.42

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 95

    2

   47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 96

    2

   47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 97

    2

   47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 98

    2

   47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 99

    2

   47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 100

    2

   82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань(Включає перепродаж стартових пакетів та скретч-карток поповнення рахунку мобільного зв’язку без активації послуги зв’язку.)

  10%

 

 101

    2

  47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

   15%

 

 102

 

    47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

   20%

 

103

    2

    47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

   10%

 

104     

      2

  47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

   20%

 

105

    2

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   20%

 

106

    2

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   20%

 

107

    2

 

   95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів   

   10%

 

108

    2

    95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

   10%

 

109

    2

   95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   10%

 

110

    2

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   10%

 

111

    2

   95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   15%

 

112

    2

   95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

   10%

 

113

    2

  13.30

Оздоблення текстильних виробів  особистого вжитку

   10%

 

114

    2

95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

   10%

 

115

 

    2

  55.10

Діяльність готелів і подібних засобів із тимчасового розміщування

   10%

 

116

    2

  56.29

Інша діяльність із постачання готових страв

   15%

 

117

    2

  56.21

Постачання готових страв для подій

   10%

 

118

    2

  49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

   20%

 

 

119

    2

 49.32

Надання послуг таксі

   15%

 

120

    2

 49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань

   10%

 

121

    2

 49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

   15%

 

122

    2

 52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

   15%

 

123

    2

 68.20

Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100кв.м.,нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.

   10%

 

124

2

 77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

   10%

 

125

2

 77.12

Надання в орендувантажних автомобілів

   10%

 

126

2

 77.31

Надання в орендусільськогосподарських машин і устаткування

   15%

 

  127

2

 77.33

Надання в орендуофісних машин і устаткування, включаючи комп'ютери

   20%

 

128

2

   77.39

Надання в орендуінших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань

   10%

 

129

2

 62.02

Консультування з питань інформатизації

   10%

 

130

2

 62.01

Комп'ютерне програмування

   15%

 

131

2

  62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

   15%

 

132

2

  63.11

Оброблення даних, надання послуг із розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

   15%

 

133

2

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

   10%

 

134

2

  02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

   10%

 

135

2

  70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

    8%

 

136

     2

 59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

   15%

 

137

2

 73.11

Рекламні агентства

   15%

 

138

2

 73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

   15%

 

139

 

   71.11

Діяльність у сфері архітектури

   15%

 

140

     2

   71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

    8%

 

141

2

   74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

   8%

 

142

2

 74.20

Діяльність у сфері фотографії

    8%

 

143

2

 74.30

Надання послуг із перекладу 

   10%

 

144

2

 59.20

Видання звукозаписів

   20%

 

145

2

   63.99

Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    8%

 

146

2

   69.10

Діяльність у сфері права    (Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.)

    20%

 

147

2

   73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

     8%

 

148

2

   74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

     8%

 

149

2

   82.30

Організуванняконгресів і торговельних виставок

    10%

 

150

2

   82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    10%

 

151

2

    85.32

Професійно-технічна освіта

    10%

 

152

2

    85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

    10%

 

153

2

    85.52

Освіта у сфері культури

    10%

 

154

2

    85.59

Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань

    10%

 

155

2

  86.21

 

Загальна медична практика

    8%

 

156

2

  86.22

Спеціалізована  медична практика

    8%

 

157

2

  86.23

Стоматологічна практика

    8%

 

158

2

  86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

    8%

 

159

2

 75.00

Ветеринарна діяльність

    10%

 

160

2

 88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для людей похилого віку та інвалідів 

    8%

 

161

2

 38.11

Збирання безпечних відходів

    10%

 

162

2

 59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

    10%

 

163.

2

   58.29

Видання іншого програмного забезпечення

    15%

 

164

2

   58.21

Видання комп'ютерних ігор

    15%

 

165

2

 90.01

Театральна та концертна діяльність

    10%

 

166

2

 90.03

Індивідуальна мистецька діяльність 

    10%

 

167

2

 93.12

Діяльність спортивних клубів

    10%

 

168

2

 96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів  

    10%

 

169

2

 96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

    15%

 

170

2

 96.03.

Організування поховань і надання суміжних послуг

    10%

 

171

2

 93.13

Діяльність фітнес-центрів

    10%

 

                 

    

     2.Суб᾽єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-платники  єдиного податку першої та другої груп  сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску   не пізніше  20 числа (включно) поточного  місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити оплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік ), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      3.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

      4.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи ( фізичні особи-підприємці) які не є платниками податку на додану вартість,   ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

      5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  та другої групи є календарний рік.

      6.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.            

     7. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового кодексу України. Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  Кодексу України,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

      8. Платники   єдиного  податку  другої   групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені Податковим кодексом України .

       9.Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

      10.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

      11. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

     12.Суб᾽єкти підприємницької діяльності-фізичні особи зобов’язані у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.

 

 

Секретар сільської ради                                       А. Безсмертна