БАБИНЕЦЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

Погребищенського району

Вінницької області                 

                                    22292                                   с. Бабинці                                 тел. 2-35-87                                                                                                                                                                                              

---

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       

 

16   червня  2017 року   № 152                                   18  сесія  7  скликання

с. Бабинці

 

Про встановлення місцевих податків і зборів   

 

     Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1, ч.5 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України,ст.7,ст.10, п.12.3, п.12.4 ст.12, ст.291, 292, 293, 294,295,п.4 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення  Податкового кодексу України Податкового кодексу України, Законів України №1791 від 20.12.2016року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», №1797 від 21.12.2016 р.«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, приведення у відповідність положень рішення  Бабинецької сільської ради   до вимог чинного законодавства України у сфері справляння податків і зборів,   враховуючи висновок погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально –економічного розвитку,  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:

 

    1. Встановити на території Бабинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2018 рік  місцеві податки і збори :

      1.1. податок на майно,в тому числі :

          - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          - транспортний податок;

          - плату за землю;

       1.2  єдиний податок;

       1.3  акцизний податок

у розмірах, порядку викладених у Положеннях, що додаються. (Додатки 1-4).

    

       2. Затвердити:

- положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум  плати за землю   в Бабинецькій сільській раді  (Додаток №1);

- положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум  плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Додаток №2) ;

- положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету    єдиного податку  в Баинецькій сільській раді (Додаток №3) ;

- положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум транспортного податку  (Додаток №4).

- положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум акцизного податку  (Додаток №5).

 

       3. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2018 року  рішення 13 сесії  сільської ради 7 скликання  від 17.01.2017 року   «Про встановлення  місцевих податків і зборів»  №116.

      

        4.  З метою реалізації  положень  під.12.3.3. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в мережі Інтернет на офіційному сайті Бабинецької сільської ради: Babinci.оrg.ua не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання. 

 

         5. Копію даного рішення  у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської  ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.     

 

        6. Це рішення набирає чинності  з 01.01.2018 року.

 

        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку та соціального  захисту населення (голова  Безсмертний І.Т.).

 

 

Сільський голова                                             О.В. Равва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток  1

                                                                           до рішення 18 сесії сільської ради

7 скликання від 16.06.2017р.

                                                                                 №152

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету                          сум  плати за землю   в Бабинецькій сільській раді

  Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в Бабинецькій сільській раді, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку і порядок зарахування коштів податку до сільського бюджету.

1. Загальні положення.

             1.1.Відповідно до ст.265 Податкового кодексу України  плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельну ділянку)  являється одним із складових податку на майно, встановлюється відповідно ст.269-289 Податкового кодексу України та  зараховується до  сільського  бюджету,  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники земельного податку

           3.1 Платниками  податку є :

3.1.1 Власники земельних ділянок, земельних часток ;

3.1.2.Землекористувачі.

3.Об’єкти оподаткування земельним податком

         3.1.Об'єктами оподаткування є:

         3.1.1.земельні ділянки, які перебувають у власності абокористуванні;

         3.1.2. земельні частки, які перебувають у власності.

                    4. База оподаткування земельним податком

         4.1.Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України та цим Положенням.

         4.2. Рішення  сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянокрозташованих у межах сіл Бабинці та Бистрик  офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку

            5.1.Встановити ставку земельного податку заземельні ділянкина території  Бабинецької сільської ради, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження),у розмірі3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування 1 відсоток від нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь  1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

         5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено , у тому числі за сільськогосподарські угіддя встановлюється у розмірі  5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

      

        5.3. Для фізичних осіб:

- землі житлової забудови  -  0,01 відсоток від  нормативної грошової оцінки;  

- рілля, сіножаті, багаторічні насадження - 0,1 відсотка від  нормативної грошової оцінки.

 Пільги  щодо сплати  земельного податку

       6.1. Від сплати земельного податку з 01.01.2017 року звільняються  фізичні особи:

       6.1.1 інваліди першої і другої групи;

       6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18

років;

       6.1.3. пенсіонери (за віком);

       6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

      6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

      6.1.6.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.

61.7. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

 Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

      6.1.8. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

      6.1.9. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  у селі - не більш як 0,25 гектара;

     6.1.10. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

     6.1.11. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

     6.1.12.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

      6.2.Від сплати земельного податку з 01.01.2017 рокузвільняютьсяюридичніособи :

      6.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

     6.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно доЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

       6.2.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

6.2.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

6.2.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.7. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади  та   заклади оздоровлення і відпочинку а також дитячі санаторно-куротні  та оздоровчі заклади  України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими  і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ і організацій незалежно від їх підпорядкованості;

6.2.8. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.2.11. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.12. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

        6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

      6.3.1.Не сплачується податок за:

      6.3.1.1. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

      6.3.1.2.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі;

      6.3.1.3.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

      6.3.1.4земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

      6.3.1.5.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю

        7.1. Орган місцевого самоврядування встановлюєставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подаєвідповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

        7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

         8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Порядок обчислення плати за землю

          9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

         9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітнуподаткову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

        9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  Податкового кодексуУкраїни.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової територіїкожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власностікількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

          9.7. Юридична особазменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексуза земельні ділянки, що знаходяться у їх власностіабо постійному користуванніі входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок такожпоширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.                

10. Строк сплати плати за землю

         10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

        10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

        10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         10.6. При переході права власностіна будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

          10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

          10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11. Орендна плата

        11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

        11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

        11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

        11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

       11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

        11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

        11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

        11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

        11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділу 8- 10 даного Положення.

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

         12.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

          12.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

           12.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,  обласна  державна адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 Секретар сільської ради                                        А.Ю.Безсмертна

 

 

 

 

 

Додаток  4

                                                                             до рішення 18 сесії сільської ради

 7 скликання від 16.06.2017р. №152

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК

                           СПРАВЛЯННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

 

1. Платники податку

 

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

   

 Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

 

4. Ставка податку

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

 

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

 

   6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

 

    6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

   Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

    Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

 

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

 

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                                       А.Ю.Безсмертна

 

 

 

 

Додаток  2

                                                                                 до рішення 18 сесії сільської ради

 7 скликання від 16.06.2017р. №152

                                                                                  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у Бабинецькій сільській раді

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         д) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

        

                          2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

                                    2.2. Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, Бабинецької  сільської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок  відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 в) гуртожитки;

 г) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   сільської ради;

 д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

            к) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та господарська діяльність;

           л) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

          м)  об᾽єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення на відпочинку дітей;

          н) об᾽кти нежитлової нерухомості спортивного характеру;

          о) об᾽єкти нежитлової нерухомості  баз олімпійської та параолімпійської підготовки;

          п) об᾽єкти нежитлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім᾽ям, у яких виховується 5 і більше дітей ( тобто прийомні  сім᾽ї  для отримання звільнення житла від податку на нерухомість потрібно одночасно виховувати 5 і більше дітей, власних і прийомних віком до 18-ти років, а також  дітей, які навчаються на денній формі навчання, але не довше ніж до 23 років).

                                   3. База оподаткування

         3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

            

            

                

                     4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх  кількості – на 120 кв. метрів ;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх   часток), -  на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Бабинецька  сільська рада може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території сільської ради  з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується  на території села з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не застосовується до:                                                                                                                                                                                      

б) об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого,/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі (для квартир 60х5=300 кв.м., для будинків 120х5=кВ.м., для різних типів 180х5=900 кв.м).

а) об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

 

                               5. Ставка податку

         5.1. Встановити наступні ставки для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  а саме :

 

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, (відсотки від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 .01 звітного податкового року)

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,05

2.

Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1

3.

Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 0,05

4.

Котедж- одно-, півтораповерховий будинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

0,5

5.

Садові  будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не 

відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

  0,5

7.

Дачні будинки -житлові будинки для використання протягом року з метою позаміськоговідпочинку

0,25

 

         5.2. Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового)року за 1 кв. м. загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню :

        5.2.1. особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

        5.2.2. особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.3. особи, на яких відповідно  до статті 10 поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.4. особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

          5.2.5. особи, які мають особливі  трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади cоціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

          5.2.6. особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чернобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини 14 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чернобильської  катастрофи;

         5.2.7. особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції;

   

         5.2.8. особи, яким протягом базового  податкового періоду було призначена субсидія на оплату вартості житлово-комунальних послуг(незалежно від кількості місяців) та, або субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива. Пільга надається на період на який було призначено субсидію.

         Така пільгова ставка застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

        5.3. Встановити з 01.01.2017 р. наступні ставки для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року за 1 кв. м. загальної площі об’єкта , у  наступних вимірах :

 

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, (відсотки від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01.01. звітного податкового року)

1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

 0,5

2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

  0,5

3.

Будівлі торговельні - торгові центри, магазини,  універмаги,  павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

 0,1

4.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

2,0

5.

Магазини, загальною площею  до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,1

6.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

 0,25

7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 0,01

8.

Інші будівлі

0,05

 

       5.4. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Погребищенське  відділення Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій  області.

 

                           

                                     6. Податковий період

       6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

        

                          7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4    додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власника платника податку об’єкта(об’єктів )житлової нерухомості різних видів,  у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної – чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку,  розрахована відповідно до підпунктів а–г цього підпукту збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється  органом державної фіскальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Бабинецької   сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють  органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до  органу фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів фіскальної служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності,  орган фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати  органам фіскальної служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

         8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

                                9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  сільського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

Секретар сільської ради                                                       А.Ю.Безсмертна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

                                                                                 до рішення 13 сесії сільської ради

 7 скликання від 17.01.2017р. №152

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  єдиного податку  в Баинецькій сільській раді

 

 Загальні положення

 Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності»розділу ХІV Податкового кодексу України.

                                                Платники податку

  Платниками єдиного податку в   сільській раді є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Адамівської сільської ради, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і які при цьому у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали такий спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

                   Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

  1) перша група- фізичні особи -підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

 2) друга група - фізичні особи -підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

                                

Податковий (звітний) період

   Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої -четвертої груп є календарний квартал.

      Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

    Платники єдиного податку першої та другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

     Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

     У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заявущодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

      Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

     Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

      Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

          Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

     Платники єдиного податку другої -четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

    Форма  податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

    Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

      Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1) податку на прибуток підприємств;

 2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

 3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

 4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 5) збору за провадженнядеяких видів підприємницької діяльності;

 6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

      Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7  цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

                                                      Ставки   єдиного податку

       1. Встановити ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб підприємців які  здійснюють господарську діяльність , залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у наступних розмірах:

 

 

п/п

Група

плат

ників

єдино

го подат

ку

 

 

КВЕД

 

             

                  

                             Вид діяльності

 

Ставки

Єдиного

податку для платників першої-другої груп

 

    1

 

Фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300 000 гривень;

 

у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

   1.       

     1

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

   10%

   2.

     1

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві 

   10%

   3.

     1

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

   10%

   4.

     1

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

   10%

   5.

     1

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу 

   10%

   6.

     1

14.14

Виробництво спіднього одягу

   10%

   7.

     1

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

   10%

   8.

     1

15.20

Виробництво взуття

   10%

   9.

     1

43.32

Установлення столярних виробів    

   10%

  10.

     1

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

   10%

  11.

     1

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями татютюновими виробами 

   10%

  12.

     1

  47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   10%

  13.

     1

  47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   10%

  14.

     1

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

   5%

  15.

     1

  95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

    5%

  16.

     1

  95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

    5%

  17.

     1

95.21

 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   5%

  18.

     1

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   5%

  19.

     1

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   5%

  20.

     1

95.29

 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

    5%

  21.

     1

13.30

 Оздоблення текстильних виробів

    10%

  22.

     1

81.21

 Загальне прибирання будинків

    5%

  23.

     1

74.20

 Діяльність у сфері фотографії

    5%

  24.

     1

96.01

 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

 

    5%

  25.

     1

96.02

 Надання послуг перукарнями та салонами краси

    8%

  26.

     1

96.03

 Організування поховань і надання суміжних послуг

    5%

  

   2

 

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

 27.

    2

  01.11

Допоміжна діяльність у рослинництві

    10%

 28.

    2

  01.12

Вирощування рису

    10%

 29.

    2

  01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

    10%

 30.

    2

  01.15

Вирощування тютюну

    10%

 31.

    2

  01.16

Вирощування прядивних культур

    10%

 32.

    2

  01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

    10%

 33.

    2

  01.21

Вирощування винограду

    10%

 34.

 

  01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

    10%

 35.

    2

  01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників

    10%

 36.

    2

  01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

    10%

 37.

    2

  01.63

Післяурожайна діяльність

    10%

 38.

    2

  01.64

Оброблення насіння для відтворення

    10%

 39.

    2

  01.49

Розведення інших тварин

    10%

 40.

    2

  01.46

Розведення свиней

    10%

 41.

    2

  01.47

Розведення свійської птиці

    10%

 42.

    2

  03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

    10%

 43.

    2

01.50

Змішане сільське господарство

    10%

 44.

    2

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

    15%

 45.

    2

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

    15%

 46.

    2

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

    15%

 47.

    2

03.12

Прісноводне рибальство

    10%

 48.

    2

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

    10%

 49.

    2

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

    10%

 50.

    2

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

    15%

 51.

    2

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу   

    15%

 52.

    2

14.14

Виробництво спіднього одягу

    15%

 53.

    2

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

    15%

 54.

    2

15.20

Виробництво взуття

    15%

 55.

    2

  16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

    15%

 56.

    2

  16.22

Виробництво щитового паркету

    10%

 57.

    2

  16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

    10%

 58.

    2

   23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

    10%

 59.

    2

   43.91

Покрівельні роботи

    10%

 60.

    2

    23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

    10%

 61.

    2

    23.70

 Різання, оброблення та оздобленнядекоративного та будівельного каменю

    10%

 62.

    2

 25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

    15%

 63.

    2

   43.32

 

Установлення столярних виробів (Включає монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  власного виробництва.)

    15%

 64.

    2

   33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

    12%

 65.

    2

   33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

    12%

 66.

    2

   33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування

    12%

 67.

    2

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

    12%

 68.

    2

   31.09

 Виробництво інших меблів

    10%

 69.

    2

   95.24

Ремонтмеблів і домашнього начиння

    10%

 70.

    2

   32.91

Виробництво мітел і щіток

     5%

 71.

    2

   22.19

Виробництво інших гумових виробів

     5%

 72.

    2

 36.00

Забір, очищення та постачання води 

    15%

 73.

    2

 41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

    20%

 74.

    2

 42.21

Будівництво трубопроводів

    20%

 75.

    2

 43.21

Електромонтажні роботи

    15%

 76.

    2

 43.31

Штукатурні роботи

    15%

 77.

    2

 43.34

Малярні роботи та скління

    15%

 78.

    2

 45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

    20%

 79.

    2

 45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

    20%   

 80.

    2

 45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

    20%

 81.

    2

 45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

    20%

 82.

    2

 46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

    20%

 83.

    2

 46.19

 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

    20%

 84.

    2

 46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

   20%

 85.

    2

 46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

   20%

 86.

    2

 46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

   20%

 87.

    2

 46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

   20%

 88.

    2

 46.90

Неспеціалізована оптова торгівля 

   20%

 89.

    2

 47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

 

    20%

 90.

    2

 47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

    20%

 91.

    2

 47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

    20%

 92.

    2

 47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

    20%

 93.

    2

 47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

   15%

 94.

    2

 47.42

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

   20%

 95.

    2

   47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

   20%

 96.

    2

   47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

   20%

 97.

    2

   47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

   20%

 98.

    2

   47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

   20%

 99.

    2

   47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

   20%

 100.

    2

   82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань(Включає перепродаж стартових пакетів та скретч-карток поповнення рахунку мобільного зв’язку без активації послуги зв’язку.)

  10%

 101.

    2

  47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

   15%

 102.  

    2

    47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

   20%

 103.

    2

    47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

   10%

 104.        

      2

  47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

   20%

105.

    2

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   20%

106.

    2

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   20%

107.

    2

  95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів   

   10%

108.

    2

    95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

   10%

109.

    2

  95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   10%

110.

    2

  95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   10%

111.

    2

  95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   15%

112.

    2

   95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

   10%

113.

    2

  13.30

Оздоблення текстильних виробів  особистого вжитку

   10%

114.

    2

95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

   10%

115.

 

    2

  55.10

Діяльність готелів і подібних засобів із тимчасового розміщування

   10%

116.

    2

  56.29

Інша діяльність із постачання готових страв

   15%

117.

    2

  56.21

Постачання готових страв для подій

   10%

118.

    2

  49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

   20%

 

119.

    2

 49.32

Надання послуг таксі

   15%

120.

    2

 49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань

   10%

121.

    2

 49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

   15%

122.

    2

 52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

   15%

123.

    2

 68.20

Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100кв.м.,нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.

   10%

124.

2

 77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

   10%

125.

2

 77.12

Надання в орендувантажних автомобілів

   10%

126.

2

 77.31

Надання в орендусільськогосподарських машин і устаткування

   15%

127.

2

 77.33

Надання в орендуофісних машин і устаткування, включаючи комп'ютери

   20%

128.

2

   77.39

Надання в орендуінших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань

   10%

129.

2

 62.02

Консультування з питань інформатизації

   10%

130.

2

 62.01

Комп'ютерне програмування

   15%

131.

2

  62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

   15%

132.

2

  63.11

Оброблення даних, надання послуг із розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

   15%

 133.

2

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

   10%

 134.

2

  02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

   10%

 135.

2

  70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

    8%

 136.

     2

 59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

   15%

 137.

2

 73.11

Рекламні агентства

   15%

 138.

2

 73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

   15%

 139.

 

   71.11

Діяльність у сфері архітектури

   15%

 140.

     2

   71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

    8%

 141.

2

   74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

   8%

 142.

2

 74.20

Діяльність у сфері фотографії

    8%

 143.

2

 74.30

Надання послуг із перекладу 

   10%

 144.

2

 59.20

Видання звукозаписів

   20%

 145.

2

   63.99

Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    8%

 146.

2

   69.10

Діяльність у сфері права    (Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.)

    20%

147.

2

   73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

     8%

148.

2

   74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

     8%

149.

2

   82.30

Організуванняконгресів і торговельних виставок

    10%

150.

2

   82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    10%

151.

2

    85.32

Професійно-технічна освіта

    10%

152.

2

    85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

    10%

153.

2

    85.52

Освіта у сфері культури

    10%

154.

2

    85.59

Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань

    10%

155.

2

  86.21

Загальна медична практика

    8%

156.

2

  86.22

Спеціалізована  медична практика

    8%

157.

2

  86.23

Стоматологічна практика

    8%

158.

2

  86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

    8%

159.

2

 75.00

Ветеринарна діяльність

    10%

160.

2

 88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для людей похилого віку та інвалідів 

    8%

161.

2

 38.11

Збирання безпечних відходів

    10%

162.

2

 59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

    10%

163.

2

   58.29

Видання іншого програмного забезпечення

    15%

164.

2

   58.21

Видання комп'ютерних ігор

    15%

165.

2

 90.01

Театральна та концертна діяльність

    10%

166.

2

 90.03

Індивідуальна мистецька діяльність 

    10%

167.

2

 93.12

Діяльність спортивних клубів

    10%

168.

2

 96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів  

    10%

169.

2

 96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

    15%

170.

2

 96.03.

Організування поховань і надання суміжних послуг

    10%

171.

2

 93.13

Діяльність фітнес-центрів

    10%

 

 

Секретар сільської ради                                                       А.Ю.Безсмертна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5

                                                                                 до рішення 13 сесії сільської ради

 7 скликання від 17.01.2017р. №152

 

 

 

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

         1. Платники податку

         Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

            2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

         3. База оподаткування

         Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

         4. Ставка податку

         Ставка податку встановлюється з 01 січня 2018 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

 

         5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

         Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,  тютюну  та   промислових    замінників    тютюну,   нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив,  палива  моторного  альтернативного  є  дата здійснення розрахункової

операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

         6. Порядок сплати податку

         Податок сплачується за місцем  здійснення  операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         7. Строк сплати податку

         Суми податку перераховуються до сільського бюджету суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

            Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 Секретар  сільської ради                                                      А.Ю.Безсмертна