Повідомлення

 

про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

проекту рішення сесії   Бабинецької   сільської ради «Про встановлення ставок  місцевих податків  та пільг із  сплати  податків  на 2020 рік» .

   Відповідно до ст.  9,13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV   та з метою одержання

зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет  сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення   Бабинецької  сільської  ради  ««Про встановлення ставок  місцевих податків  та пільг із  сплати  податків  на 2020 рік» .

 Проект спрямований на розширення бази оподаткування,  залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

   Проект даного рішення розроблено відповідно до Податкового  кодексу України , Бюджетного  кодексу України, ,  Законів України №2628-VІІІ від 23.11.2018 року « Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок  окремих податків і зборів»,  постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету».

      Поштова  адреса розробника проекту: 22292, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Бабинці   вул. Перемоги, 33, тел. 2-35-31, e-mail:  Babinzi_srada@ukr.net.

    Усі  бажаючі можуть   ознайомитися  з проектом  регуляторного акту та відповідним аналізом  регуляторного впливу     на інформаційному  стенді  сільської ради, який  знаходиться   в приміщенні   сільської ради.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому   вигляді слід надсилати на адресу: 22292, Вінницька обл., Погребищенський район, с.  Бабинці   вул. Перемоги, 33, тел. 2-35-31, e-mail:  Babinzi_srada@ukr.net.

 

           Секретар   сільської ради                                   А.Ю.Безсмертна

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Бабинецької сільської ради             «Про встановлення ставок  місцевих податків  та пільг із  сплати  податків  на 2020 рік» .

 

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІVта з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення ставок  місцевих податків  та пільг із  сплати  податків  на 2020 рік» на території  Бабинецької сільської ради.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до норм Податкового кодексу України сільськіі ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Цим Кодексом визначено, що до місцевих зборів належить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і його встановлення для органів місцевого самоврядування є обов’язковими.

Податковим кодексом України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Основними групами, на які проблема справляє вплив:

1)      громадяни;

2)      суб’єкти господарювання, в тому числі суб’єкти господарювання, які застосовую спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів тому, що встановлення місцевих податків і зборів можливе шляхом прийняття відповідного рішення  Бабинецькоъ  сільської ради«Про встановлення ставок  місцевих податків  та пільг із  сплати  податків  на 2020 рік»  на території  Бабинецької сільської ради.

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
– визначення вичерпного переліку податків і зборів, що мають справлятися на території  Бабинецької  сільської ради;
– встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків і зборів;
– встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
– збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків і зборів;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

Відповідно до п. 10.2, 10.3 Подактового кодексу України Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) .

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а це в свою чергу спричинить втрати дохідної частини бюджету.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оскільки альтернативні способи досягнення цілей відсутні, відсутня можливість вибору найбільш оптимального  альтернативного способу.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільськоїради наступні податки і збори: єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок. Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  сільською радою.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та надходження зазначених платежів до бюджету  в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

7. Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання, фізичних осіб –підприємців, юридичних осіб , органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

 можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення до їх затвердження сільською радою, визначення чітких розмірів податків та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету,

Відсутні

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Бабинецької  сільської ради та діє протягом  2020року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

9. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);
– обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

10.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись головним бухгалтером сільської ради шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету сільської ради затверджених податків і зборів відповідно до даних казначейської та фіскальної служб.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного  акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Секретар  сільської ради                                                      А.Ю. Безсмертна