БАБИНЕЦЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

Погребищенського району

Вінницької області                          

                                             22224                                   с.Бабинці                                 тел. 2-35-87                                                                                                                                                                                              

---

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 28  травня  2020 року     №469                                          51 сесія 7 скликання

с. Бабинці

 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Погодитипроект рішення сільськоїради «Про встановлення місцевих податків і зборівна 2021рік» (додається).

 

  1. Секретарю сільської ради оприлюднити проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021рік»  на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

       3. Після розгляду та отримання пропозицій щодо даного регуляторного акту та закінчення терміну його обговорення, проект рішення сільськоїради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021рік»винести на затвердження сесії сільської ради.

 

       4.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  сільського голову Равва О.В.

 

 

Сільський голова                                         О.В. Равва

 

 

БАБИНЕЦЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

Погребищенського району

Вінницької області                 

                                    22292                                   с. Бабинці                                 тел. 2-35-87                                                                                                                                                                                              

---

                                                                             Проект

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       

 

«___» ______  2020року   № ____                                         __сесія  7  скликання

с. Бабинці

            

    Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати

податків  на 2021рік

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295 Податкового кодексу України,  Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку та соціального  захисту населення,  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:

 

      1. Встановити  на території Бабинецької сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2021рік:

    1.1. Ставки  місцевих податків, в тому числі :

         - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

         - транспортного податку додаток ;

         - земельного податку ;

         - єдиного податку;

         - акцизного податку.

     1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021рік (додатки 1.2, 2.2).  

     2. Затвердити:

-  Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в Бабинецькій сільській раді (Додаток 1, (додаток 1,1 -  ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки , 1,2 - пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно );

- положення про механізм справляння земельного податку  - додаток 2, ставки земельного податку – 2.1,  пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на землю – 2.2;

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Бабинецькій сільській раді (Додаток 3);

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету, сум  акцизного  податку  в Бабинецькій сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Бабинецькій    сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади        

 державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,    під.12.3.3,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення на веб сайті Бвбинецької сільської ради та  в газеті «Колос»  не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

    4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020рік у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку та соціального захисту населення (голова комісії Безсмертний І.Т.).

    6. Визнати таким, що втратило чинність    рішення 42 сесії  сільської ради 7 скликання  від 27 червня 2019 року №349 «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг із сплати податків на 2020 рік».

      7. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

 

 Сільський голова                                          О.В.Равва